www.nfu.hu

Kutatás-Fejlesztés a VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok
Kft-nél az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Programtámogatási
rendszeréhez benyújtott pályázat alapján a VEIKI-VNL Kft kutatás-fejlesztést végez a
laboratóriumi méréstechnika korszerűsítése céljából.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázati projekt paraméteri:
       A pályázat száma: KMOP-1.1.4-09-2010-0067
       A projekt címe: Kutatás-fejlesztés méréstechnika területeken a VEKI-VNL Kft-ben
       A projekt teljes költsége: 77.965.600,-Ft
       A támogatás összege: 19.491.400,-Ft
       A projekt kezdésének időpontja: 2010. május 04.
       A projekt tervezett befejezési időpontja: 2011. december 16.

A pályázati projekt keretében megvalósuló méréstechnikai és vizsgálati technikai
fejlesztések:
       • Távvezetéki sodronyok és szerelvények rezgésvizsgálati módszerének fejlesztése
       • Távvezetéki szigetelők környezetállósági vizsgálataihoz berendezés és módszer
          kidolgozása
       • Zárlati áramok mérése méréstechnikájával kapcsolatos fejlesztések
       • A távvezetéki áramvezető szerelvények agresszív környezetre vonatkozó vizsgálati
         módszer kidolgozásával kapcsolatos kutatások
       • Szigetelő és szerelvény fejlesztések eredményeit felhasználva környezet és
         természetvédelem szempontjából előnyös kísérleti hálózat megvalósítása, nagyminta
         kísérlet végrehajtása

A K+F projekt megvalósítása a projekttervnek megfelelően megkezdődött és az
ütemtervnek megfelelően folyik.
Elkészült a távvezetéki szerelvények agresszív környezeti körülmények szimulálására
alkalmas termikus öregítő berendezés, amelyen olasz szerelvénygyártó cégek
megrendelésére folynak minősítő vizsgálatok. A számítógéppel vezérelt öregítési
vizsgálat hőmérsékletváltozási diagramja az ábrán látható.

                         

A VEIKI-VNL Kft és az ISO-NET Kft GVOP-3.1.1.-2004-05-519/3 számú pályázata
keretében kifejlesztett fejszerelvényes szigetelőinek felhasználásával nagyminta
kísérletekre került sor a VEIKI-VNL Kft kísérleti távvezetékén a rugalmas
középfeszültségű oszlopfej szerkezet alkalmazási körülményeinek vizsgálat céljából.

                         

Az ábrán látható háromszög elrendezésű oszlopfej szerkezeten vezetékszakadást
leképező vizsgálatok történtek a 250 m hosszú kísérleti távvezetéken kialakított három
tartó és két feszítő oszlopot leképező hálózaton.

Az Új SZÉCHENYI TERV keretében folyó kutatás-fejlesztés a pályázati projekt tervnek
megfelelően folytatódik.